flegr.com
Ochrana člověka za mimořádných událostí - Jaroslav Flegr
Ochrana člověka za mimořádných událostí – Protection of Population during Extraordinary Situations (MB180P25) R. ŘÍHA (garant a vyučující), K. NODŽÁKOVÁ, R. KUBA a kol. (vyučující), 2/0, 3 kredity, Zk, letní semestr Anotace Školy a školská zařízení zajištují bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a poskytují žákům a Read More ...