flegr.com
1) Nabídka bakalářskách prací - Jaroslav Flegr
Níže uvedená nabídka témat bakalářských prací nemusí být závazná. Témata mohou sloužit pro inspiraci případných zájemců a zaměření prací je samozřejmě možné přizpůsobit podle individuálních požadavků a návrhů. Vítány jsou i zcela nové či upravené náměty. Na práce je možné navazovat i v dalších úrovních studia (např. formou navazující diplomové práce) nebo naopak téma pro bakalářskou Read More ...