fizjoactive.eu
ITBS, czyli syndrom pasma biodrowo – piszczelowego ⋆ FIZJO ACTIVE
Szerokie pasmo biodrowo – piszczelowe biegnie po stronie bocznej kończyny, od górnej części miednicy do kłykcia bocznego kości piszczelowej. Zbudowane jest z 3 pasm