fiuh.it
La città proibita
(Curse of the Golden Flower) Un film di Zhang Yimou. Con Chow Yun Fatt, Gong Li, Jay Chou, Liu Ye, Chen Jin, Ni Dahong. Genere Drammatico, colore, 111