filurum.se
skollagen
Vad säger den nya skollagen (2010:800) om begåvade barn? Introduktion Den nya skollagen beslutades av riksdagen 22 juni 2010 och började tillämpas 1 juli 2011 (1 juli 2012 för vuxenutbildningar). P…