filurum.se
Dagens skola och särbegåvade barn – förslag till förbättringsåtgärder
1. Bakgrund Dagens skola saknar idag ofta kunskap om, samt kompetens för, att arbeta med särbegåvade barn. För denna grupp av barn, uppfylls idag inte skollagens krav på att låta alla utvecklas s…