filurum.se
radio
P1 Kropp och själ.”För smart för sitt eget bästa – om högbegåvade barn”; Intervju med Anita Kullander i Exist; P4 Stockholm. “Skolan blev ett väntrum …