filurum.se
om särskild begåvning
Vad är särskild begåvning? Särskild begåvning innebär att man i ett eller flera områden visar klart högre begåvning än sina jämnåriga. Den definition som används idag, satt av forskaren Roland S Pe…