filurum.se
om mobbing
Många begåvade barn känner sig annorlunda än sina jämnåriga. Deras jämnåriga förstår dem inte alltid och tycker de är konstiga. Om de begåvade barnen inte blir sedda och förstådda kan det ibland le…