filurum.se
mitt barn behöver mer stöd i skolan
Mitt barn behöver mer stöd i skolan Skolan har en skyldighet att anpassa för alla elever. Behöver eleven mer stöd, ska elevens behov utredas och åtgärder vidtas omedelbart. Individuell Utvec…