filurum.se
forskning&fakta
Svensk Forskning Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan. Roland S. Persson[2015] HLK, Livslång lärande/Encell Särskilt begåvade elever En litteratu…