filurum.se
dagens skola och särbegåvade barn-utredning 2013
Till utbildningsdepartementet Dagens skola och särbegåvade barn – Förslag till förbättringsåtgärder Föräldragruppen Filurum – för särbegåvade barn 2013-04-23 Dagens skola oc…