filurum.se
Begåvade barn med dyslexi, dysgrafi, dyspraxi och/eller dyskalkyli
Dyslexi DYS (difficulty)+ LEXIA (language) “Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och/eller skriva. Funkti…