filozofunyolu.com
Platon’un “Gerekli Yalan”ının Din Olgusuna Benzerlikleri | Filozofun Yolu
Bu yazıda Platon'daki gerekli yalan (soylu yalan) olgusunun dinlerin temelini oluşturduğu ilkçağ filozoflarından yapılan aktarımlarla savunulmaktadır.