filozofunyolu.com
Miletoslu Filozoflar ve Bilge Thales | Filozofun Yolu
Karşımıza çıkacak ilk filozoflar olan Miletliler ve onların da öncüsü Bilge Thales hakkında ayrıntılı bir program hazırladık.