filozofunyolu.com
Ksenophanes | Filozofun Yolu
Antik Yunan'ın ilk eleştirmeni ve eleştirel felsefenin ilk icracısı Ksenophanes hakkıdna konuştuk.