filozofunyolu.com
Elea'lı Zenon ve Paradoksları | Filozofun Yolu
Parmenides felsefesini savunmak üzere çeşitli paradokslar ortaya atan Elea'lı Zenon'un düşüncelerini ve paradokslarını konu edindik.