filozofunyolu.com
Anaksagoras | Filozofun Yolu
Doğa filozoflarının sonuncusu olan Anaksagoras felsefesini ve hayatını konuştuk. Lapsekili bu filozofun hayatını çok ilginç bulacaksınız.