filozofunyolu.com
Yeni-Platonculuk ve Plotinos Giriş-1/2 | Filozofun Yolu
Helenistik dönemin son filzofu olan Plotinos ve kurduğu felsefe Yeni Platonculuk ve Plotinosçuluk adlı felsefeyi incelemeye başlıyoruz.