filozofunyolu.com
Plotinos: Sanat ve Ahlak Felsefesi | Filozofun Yolu
Plotinos felsefesinin Sanat ve Ahlak ile ilgilenen bölümlerine ve Plotinos sonrası Yeni Platonculuk hareketine bakıyoruz. Bu felsefenin sonuna da tanıklık.