filozofunyolu.com
Plotinos - Metafizik (Madde ve Doğa) | Filozofun Yolu
Plotinos metafiziğini incelediğimiz bu bölümde onun varlık hiyerarşisinin en alt kademesini oluşturan madde ve maddeden oluşan doğa ele alındı.