filminstitutet.se
Tjuvarnas jul - Trollkarlens dotter
Denna analys bygger på en av de undersökningar som Filminstitutet har gjort i samarbete med marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningarna omfattar personer mellan 15-74 år som ser på film minst en gång per år. De är representativa för den svenska befolkningen i denna åldersgrupp. Tjuvarnas jul – Trollkarlens dotter hade premiär 14 november 2014 och undersöktes 8-15 oktober 2015.