filedinjurnal.ro
Toate aceste lucruri au să se strice – File din jurnal
Desigur că versetul „Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor” nu ne este străin, dar în ultima vreme ne încordăm să schimbăm și istoria de la calea despre care Dumnezeu ne spune că va urma. Oare am devenit așa iubitori de pământ între timp? Ne place așa tare aici că ne comportăm ca și cum suntem aici statornici? Oare de ce nu ne preocupăm mai degrabă sau primordial de a „aduna comori în cer”, ci ne luptăm la disperare să ne facem confortul aici? De