filedinjurnal.ro
A face sau a fi - Provocarea mare pentru creștini
A face sau a fi - aceasta este întrebarea. A face este boala care macină creștinismul contemporan pe când a fi este antidotul lui Dumnezeu la această boală.