filedinjurnal.ro
Halloween-ul cel de toate zilele
Privesc mirat şi resemnat la ce a devenit această „sărbătoare” pentru poporul român şi mă îngrozeşte definirea de “popor creştin”. Dacă „poporul creştin” serbează în acest fel, dacă ne …