filedinjurnal.ro
Cuvântul Scripturii sau cuvântul oamenilor – File din jurnal
Norodul a strigat: „Glas de Dumnezeu, nu de om!” Fapte 12:22 Viaţa noastră de credinţă este una foarte complexă şi aşa cum spunea Romulus ieri, e nevoie de o bună sau foarte bună cunoaştere a Cuvântului lui Dumnezeu pentru a putea deosebi Glasul Domnului de glasul omului. Mai mult, cred că proorociile vor rămâne un teren sensibil în care se pot produce derapaje foarte uşor. Cele mai multe dintre ele din dorinţa firească a unora, de a poza cu o astfel de diplomă în mână. Totuşi, indiferent de omul care prooroceşte unitatea de măsură, etalonul, este acelaşi, Cuvântul lui Dumnezeu.