filedinjurnal.ro
Cum să placi partenerului de viaţă – File din jurnal
Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora. Romani 15:2 În ultimele două scrieri am încercat să motivez soţii şi soţiile să placă unii celorlalţi având ca motivaţie sfaturile oferite de Pavel corintenilor în care aborda şi aceste adevăruri: soţia se îngrijeşte să placă soţului cu prioritate faţă de slujirea Domnului şi respectiv soţul se îngrijeşte să placă soţiei lui tot cu prioritate faţă de slujirea Domnului. Asta desigur nu e o obligaţie dar Pavel o remarcă ca o stare firească şi normală a lucrurilor. Mai mult, recomandă în scrisoarea trimisă lui Timotei, ca