filedinjurnal.ro
Limitările tehnologiei – File din jurnal
Toate lucrurile Sunt îngăduite, dar nu toate Sunt de folos. Toate lucrurile Sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 1 Corinteni 10:23 – 24 Deşi sunt un adept al tehnologiei şi un utilizator al ei. Deşi sunt încântat de orice progres tehnologic care poate îmbunătăţi viaţa oamenilor, totuşi observ că tehnologia limitează omul foarte mult. Nu condamn tehnologia şi nu sunt împotriva ei dar nu pot să nu observ limitările pe care le aduce omului. Deşi aparent se doreşte un beneficiu adus oamenilor în realitate puţini oameni vor beneficia cu adevărat