filedinjurnal.ro
Stresul - IV – File din jurnal
Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. Filipeni 4:7 Deşi cuvântul stres nu exista în forma actuală la momentul scrierii noului testament, se pare că Dumnezeu îl are în vedere de la început şi oferă oamenilor stresaţi o cale excelentă prin care să fie liniştiţi. Stresul de fapt, e o stare de permanentă tensiune a minţii pentru găsirea de soluţii la problemele vieţii. La o asemenea stare de tensiune, Dumnezeu vine cu posibilitatea de a căpăta pacea Sa, care va deveni paznic al inimii şi al gândurilor noastre. Un om cu pace