filedinjurnal.ro
Femeia - obiect sexual – File din jurnal
Nici dacă aş vrea să evit un asemenea subiect nu am cum să-l evit. Consilierea de familie mă pune inevitabil în faţa acestei realităţi, nu avem cum să nu ţinem cont de transformarea pe care media o face în noi cu privire la femei. De aici derivă multe probleme aparent neînţelese dar în realitate logice. Femeia a luptat mult pentru a “ieşi” de sub autoritatea bărbatului şi a fi “liberă” deşi în forma instituită de Dumnezeu nu era vorba de un “prizonierat” sau de “robie” dar ca şi la momentul ispitirii din Eden femeia a dorit ceva de dincolo de