filedinjurnal.ro
Crizele sunt bune sau rele? – File din jurnal
M-am pogorât până la temeliile munţilor, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie; dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu! Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, şi rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău ce Sfânt. Iona 2:6-7 De obicei, în cele mai multe cazuri crizele sunt percepute doar ca ceva negativ, ceva care nu este de dorit. Crizele sunt un fel de sperietori cu care trimiţi ţări întregi, familii sau persoane în panică. Citeam în copilărie o carte despre un negustor şiret care cumpăra vite de prin sate.