filedinjurnal.ro
Când ajungi la capătul răbdărilor... (1) – File din jurnal
Şi, pe când se apropia de tabără, a văzut viţelul şi jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână şi le-a sfărîmat de piciorul muntelui. Exod 32:19 Nu ştiu alţii cum sunt… dar eu când mă gândesc la unele situaţii din viaţă în care am ajuns la capătul răbdărilor şi am reacţionat la mânie mă întristez. Nu ştiu care e limita voastră de suportabilitate, cât puteţi să duceţi dar sunt convins că aveţi una ca şi mine. Există un nivel maxim suportat de fiecare din noi peste care situaţiile nu mai sunt 100% controlabile, nivel peste care