fikiravm.com
Toplumsal Olay Ve Toplumsal Olgu Nedir? » FikirAVM
Toplumsal Olay Ve Toplumsal Olgu: Toplumsal ilişkileri, toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri, toplumsal yapıda meydana