fikiravm.com
Toplumsal Grup Çeşitleri » FikirAVM
Toplumsal gruplar üye sayıları, kuruluş biçimleri, süreleri, katılış biçimleri gibi sebeplerle sınıflandırılırlar: