fikiravm.com
Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar Seyfiye - İlmiye - Kalemiye » FikirAVM
Osmanlı Devlet İdaresini Oluşturan Unsurlar : Osmanlı devlet idaresi seyfiye (askeri bürokrasi), ilmiye (din, eğitim ve hukuk bürokrasisi) ve kalemiye…