fikiravm.com
Göz | Duyu organları | Biyoloji » FikirAVM
Görme organımız olan bir çift göz, vücudumuzdaki bütün reseptörlerin yaklaşık %70’ine sahiptir. İnsan gözü yaklaşık 400-700 nanometre (nm) dalga boyundaki ışık aralığını algılayabilir.