ficks.nl
Personeelstevredenheidsonderzoek door middel van een enquête
Wat is eigenlijk een personeelstevredenheidsonderzoek? Bij zo’n onderzoek wordt met behulp van een enquête onderzoek gedaan onder het personeel waarbij gevraagd wordt naar o.a. de leidinggevende(n), de werkdruk, de werksfeer, de arbeidsomstandigheden, ontwikkelingsmogelijkheden, de houding ten opzichte van het werk en waardering. Kortom, het onderzoeken van het gevoel van welbevinden dat personeel door haar werk ervaart.