fdnsc.org
Professie jubilea 25 augustus 2018
Het is al even geleden, maar op 25 augustus 2018 vierden we de professiejubilea van: Zuster Jeanne Bullinga - 70 jaar geprofest Zuster Marina van Rooijen - 65 jaar geprofest Zuster Margreet Hofstede - 60 jaar geprofest en van Zuster Elly van Dijk - 25 jaar geprofest Met een inspirerende gebedsviering op de vooravond werd het feest geopend. Daarna werden de