fauna.no
Norske og svenske fjellrever finner hverandre over riksgrensen | Fauna.no
Den første felles overvåkningsrapporten for fjellrev i Norge og Sverige viser en god vekst i den skandinaviske bestanden og at norske og svenske fjellrever igjen finner hverandre på tvers av grensen. – Fjellrevbestanden i Skandinavia er i bedring og hadde et godt år i fjor. Skal vi gi denne kritisk truede arten en framtid i …