fauna.no
Forsøpling og mikroplast i havet opp i stortingsmelding | Fauna.no
En stortingsmelding tar nå for seg blant annet miljøtilstanden med særlig vekt på forsøpling og mikroplast, verdiskaping fra havbaserte næringer og tiltak for bærekraftig bruk. Det går fram av en pressemelding fra Regjeringen Solberg. Miljøtilstanden i Norskehavet er vurdert som god. Hovedkildene til forurensning er langtransportert forurensning via hav- og luftstrømmer. I tillegg er det …