faraasat.com
انجمن لینوکس از آغاز کار بر روی پروژه تیم قرمز برای ارتقا امنیت متن باز خبر داد - فراست | اطلاع رسانی امنیت اطلاعات
همه ما انتظار داریم نرم افزار‌هایی که مورد استفاده قرار می‌دهیم از سطح بالایی از امنیت برخوردار باشن