faizsizkonut.com
İpotek İle Kredi Alma | Faizsiz Konut
İpotek ile kredi almak, banka veya finansman kuruluşlarının kişilere belirli bir teminat karşılığında verdiği krediye denir. İpotekli kredi yüksek meblağlar karşılığı verilir.