ezelhof.be
Ezelopvang Anegria (Stekene) plechtig geopend
In Stekene werd een nieuw ezelopvangcentrum plechtig geopend. Anegria wil nog uitbreiden om nog meer ezels te kunnen opvangen en wil ook asinotherapie aanbieden (therapie met ezels). De Stekense bu…