extremmetal.se
STHLM Thrashfest – Nalen 30/5 2009
»THE GALLERY