excoino.net
نجات بیت کوین در رکود اقتصادی - وبلاگ اکسکوینو Excoino | اخبار و تحلیل خرید و فروش بیت کوین و ارزهای انلاین
بازار ارز دیجیتال به مدت یک سال شاهد رکود اقتصادی بود و ارز دیجیتالی که بیشترین اثر را در این مدت داشت و با کاهش قیمت زیادی مواجه شده بود، بیت کوین بود.