europoszinios.lt
Rezoliucijos dėl klimato kaitos Europos Parlamente | Europos žinios
Ketvirtadienį Strasbūre Europos Parlamentas balsuos dėl dviejų su klimato kaita susijusių dokumentų: Europos Parlamento rezoliucijos dėl 2019 metų Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos Madride ir rezoliucijos dėl aplinkos būklės bei klimato kaitos paskelbimo ekstremalios arba ypatingos svarbos klausimu. Rezoliucija dėl 2019 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos Madride, kuri įvyks šių metų gruodžio 2–13 dienomis,