europoszinios.lt
Ką Europos Sąjungai žada 2020-ieji metai? (4) | Europos žinios
Praeitose šio straipsnių ciklo dalyse rašiau apie tai, ką 2020-ieji metai žada Europos Sąjungai užsienio politikos srityje ir ką ji žada nuveikti, dorodamasi su keletu problemų, kurios neišvengiamai palies(tų) Bendrijos vidaus reikalus. Šiame tekste ruošiuosi aptarti dar vieną europinės politikos sritį (o kartu ir institucinės ES struktūros potencialias reformas), kurioje jau yra priimta ir toliau numatoma priimti europinio lygmens iniciatyvų ir kurioje galbūt lauktina tam tikrų realių pokyčių ateityje. Diskusijos apie demokratijos