europoszinios.lt
Įvaizdžio politikos tragedija: priežastys, pasekmės ir kaip tai įveikti | Europos žinios
Lapkričio 30 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Įvaizdžio politikos kaina“, kurią organizavo A. Maldeikienės europarlamento kabinetas, buvo kalbama apie viešojo diskurso, informacinės erdvės ir politikos plačiąja prasme kokybę, viešųjų debatų kultūrą bei įvaizdžio politikos kainą valstybei ir visai visuomenei. Problemos esmė Visi konferencijos dalyviai pripažino, kad dabartinė Lietuvos politikos ir žiniasklaidos padėtis esanti apverktina. Tiek politikoje, tiek žiniasklaidoje, o galiausiai