europoszinios.lt
Europos Sąjungos Tarybai pirmą kartą pirmininkaus Kroatija | Europos žinios
Sausio 1 dieną Kroatija oficialiai perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Iki šiol Tarybai pirmininkavo Suomija. Per savo debiutinį pirmininkavimo pusmetį Kroatija vadovaus Tarybos darbui, kuruodama valstybių narių bendradarbiavimą bei europinius politinius sprendimus. Per pirmininkavimo laikotarpį bus surengta beveik pusantro tūkstančio įvairaus lygio susitikimų, o pačioje Kroatijoje numatyta daugiau nei pusantro šimto renginių [1.]. Ką veikia