etk.fi
Työeläketurvan indeksitarkistukset vuodelle 2018 | ETK
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2018. Tämänvuotiseen verrattuna työeläkeindeksi nousee 0,55 prosenttia ja palkkakerroin 0,14 prosenttia. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,391. Vuoteen 2017 verrattuna palkkakerroin nousee 0,14 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia. Työeläkeindeksi on …